Elazar

WITAJ na stronie

Międzynarodowego Pleneru Ikonograficznego "ELEOS"

Greckie έλεος (eleos) –  to litość, miłosierdzie i zmiłowanie się. Przyjęliśmy taką nazwę, ponieważ u podstaw nasz plener ma właśnie czyny miłosierdzia.

Plener zrodził się jako pomysł upamiętnienia pierwszej rocznicy wydarzeń na kijowskim Majdanie i Rewolucji Godności w Ukrainie. Miał on być podziękowaniem za okazywane sobie w tym czasie wzajemnie miłosierdzie, przez różne państwa i narodowości,  kościoły i wyznania, a także przez zaangażowanych, pojedynczych, zwykłych ludzi. Pierwsze spotkanie okazało się tak owocne, że ideę postanowiliśmy rozwijać i kontynuować, organizując  kolejne wydarzenia. 


Idea pleneru

Myśląc o tym,  czym miałoby być takie spotkanie, jakie miałoby wydać owoce i czemu służyć, doszliśmy do wniosku, że plener powinien nadal dotykać tematów związanych z Miłosierdziem, jak wskazuje jego nazwa. Miłosierdzie jest dla nas bardzo ważne. Widocznie tak jest, że uświadamiamy sobie jak bardzo jest konieczne  dopiero wtedy, kiedy tęsknimy za jego doświadczeniem. Życie  stawia nas w sytuacjach, w których  Miłosierdzie jest  bardzo potrzebne. Jednym – aby je doświadczyć, drugim – aby je okazać.  Zasadniczą ideą pleneru ma być więc odkrywanie, doświadczanie oraz okazywanie miłosierdzia.

Przewodnik

Nie ma na świecie lepszego przewodnika po historii okazywanego przez Boga Miłosierdzia, jak Biblia. Księga ta, jest doskonałym podręcznikiem odkrywania i poznawania czym jest Miłosierdzie. Co więcej, słowa tej wyjątkowej Księgi mają moc samego Miłosierdzia, która potrafi dotknąć i sprawić, że  możemy Miłosierdzia doświadczyć.  Dlatego zadaniem uczestników pleneru jest sięganie do Biblii jak do pierwowzoru, najważniejszej inspiracji, podstawowego podręcznika…

Ikona

Celem ikony jako dzieła artystycznego ma być dążenie do tego, by opisać Biblię i zawarte w niej objawienie kolorem, kształtem, graficznym znakiem. Przekazać w zrozumiały sposób prawdę, nauczanie, a nadto przyciągnąć do Boga, uświadamiać Jego obecność. Od wieków ikonografowie uznają, że to co malują na ikonie, to zapisana kolorami i obrazami, podobnie jak pismem, Biblia i teologia. Dlatego też, celem uczestników pleneru jest przemyślenie na nowo obrazów,  inspirując się tekstami Biblii, Żywotów Świętych, Traktatów Teologicznych, a także odpowiedź na współczesne nurty i potrzeby artystyczne, współczesny przekaz.

Wspólnota

„Nikt nie jest samotną wyspą”.  Trudno jest odkrywać miłosierdzie w samotności, izolacji. Jeszcze trudniej wtedy nie pobłądzić. Dlatego uczestnicy w czasie pleneru tworzą wspólnotę. Pracują razem, choć każdy nad swoim dziełem indywidualnie. Obecność drugiego człowieka daje okazję do wymiany doświadczeń, rozmów,  nauki, dzielenia się, twórczych sporów… We wspólnej modlitwie uczestnicy zapraszają do swojej pracy Boga, który obiecał swoją obecność tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Jego Imię . Obiecał też wysłuchać dwóch, którzy razem, zgodnie o coś prosić będą. Dlatego czas pleneru to czas wspólnoty, bez względu na wyznanie.

Wzajemne doświadczenie i

okazywanie miłosierdzia

By nie pozostać tylko przy teoretycznym rozważaniu miłosierdzia, a doświadczać go i uczyć się, tematy pleneru wiążą się z aktualną sytuacją na świecie. Samo spotkanie ma też dawać szansę, by tych problemów dotknąć, zatrzymać się nad nimi, przemyśleć. Dlatego do uczestnictwa w plenerze zapraszani są  nie tylko doświadczeni artyści, mający już swój dorobek, warsztat. Chcemy zapraszać również artystów, których koleje życia zaprowadziły w różne miejsca, którzy borykają się z trudnościami, muszą pokonywać wiele przeszkód… Chodzi nam tu szczególnie o ludzi, którym przytrafiły się problemy takie jak alkoholizm, narkomania, uzależnienia seksualne, internetoholizm… Choroby takie  jak AIDS, nowotwór czy niepełnosprawność. Plener ma w ten sposób stać się spotkaniem, gdzie wartością jest człowiek! Gdzie silny pomaga słabszemu, odważny – nieśmiałemu, zdrowy – choremu. Gdzie człowiek doświadcza miłosierdzia i je okazuje.

Prace plenerowe

Powstałe w czasie spotkania prace, na początku tworzą tematyczną wystawę. Potem ich przeznaczenie jest różne. Jedne trafiają do szpitali, ośrodków leczenia uzależnień czy terapeutycznych. Niektóre prace można zakupić, a dochód ze sprzedaży jest przeznaczany na wydruk katalogu pleneru, utrzymanie wystaw, przygotowanie kolejnych plenerów, warsztatów… Zawsze jednak dbamy o to, by prace trafiały do godnych, dobrych miejsc, które jakoś korespondują z danym dziełem.

Elazar

WYSTAWY

Wystawa w Warszawie Kościół OO. Dominikanów przy ul. Freta

Każdy międzynarodowy plener owocuje wieloma pracami. Prace wykonane są w odmiennych stylach, przez różnych artystów. Zawsze są owocem przemyśleń, przeżyć i doświadczeń malującego. Łączy je jednak ta sama idea. Wszystkie są ikonami lub są inspirowane ikoną. Wystawy tworzą więc swoistą duchową atmosferę. Ikona to okno na duchowy świat. Ikona to modlitwa. Ikona to malowana Biblia, prawdy wiary, dogmaty...

Pierwsza nasza wystawa była bardzo szczególnym wydarzeniem. Ponieważ prace powstały w czasie trudnym dla Ukrainy, postanowiono, że będą one tworzyły Ścianę Modlitwy za Ukrainę. Wydaje się to być prawdziwym i dobrym miejscem ikony! Modlitwa. Chcielibyśmy, by tak pozostało. Aby nasz plener owocował nie tylko pięknymi pracami, ale dawał szansę do refleksji, leczenia duszy, zbliżenia do Boga - który wszystko stworzył i z Jego stworzenia Go poznajemy.

Każda wystawa jest dla nas wielkim wydarzeniem i przeżyciem duchowym. Jeśli chciałbyś zaprosić wystawę do swojego miasta, kościoła, okolicy, to jesteśmy na to w pełni otwarci i będzie to dla nas radością. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie (Więcej w zakładce WSPÓŁPRACA)

 

Galeria z wystawy "Modlitwa za Ukrainę" w Warszawie

Elazar

wspolpraca"Ojcze, «nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał» (J 17, 20-21)."

 

Międzynarodowy Plener Ikonograficzny "Eleos" jest organizowany przez dwie organizacje: 

Fundację "Eleos-Ukraine" z siedzibą w Kijowie (Ukraina) www.eleos.com.ua 

Fundację In Blessed Art (POLSKA) www.InBlessedArt.pl 

 

Plener działa na zasadzie organizacji NON PROFIT, a jego zasadniczym celem jest spotkanie wspólnoty artystów tworzących w ramach ikonografii bizantyjskiej.

Spotkanie to ma być otwarte nie tylko na sztukę, ale na działanie przez sztukę zakorzenioną w Biblii, wierze i tradycji. Spotykamy się po to, by szukać nowych inspiracji, interpretacji... Jednak nie tylko. Plener ma nieść pomoc i otwartość na drugiego człowieka bez względu na wyznanie, religię, status społeczny... Wspierać i leczyć przez sztukę, wspólnotę, braterstwo... tych, którym jest trudniej. Plener ma być okazją do spotkania i okazywania sobie wzajemnie miłosierdzia.

Więcej o naszym celu znajdziesz: NASZ CEL

 

Zapraszamy do współpracy każdego, kto tylko może i chce pomóc nam szerzyć wartości jakimi są: miłość, miłosierdzie, równość, braterstwo, sztuka...

 

KONTAKT:

El'azar Hubert Kampa - dyrektor pleneru i prezes fundacji In Blessed Art  (Polska)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +48 537 596 130, www.elazaricon.pl, www.inblessedart.pl 

 

ks. Sergii Dmitriev - Fundacja "Eleos-Ukraine" (Ukraina)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. +380 506 406 515, www.eleos.com.ua 

 

RAZEM BUDUJMY NOWY ŚWIAT!

Elazar

Międzynarodowy Plener Ikonograficzny "Eleos" 

marta

Plener w Kijowie:

Odbywa się cyklicznie raz w roku od 15 do 30 listopada. Jego zakończeniem są uroczystości związane z obchodami rocznicy Euromajdanu. Tematami pleneru są współczesne problemy ludzi, ważne wydarzenia na świecie. Uczestnictwo w plenerze jest darmowe i na zaproszenie organizatora. Osoby chętne mogą  zgłaszać się przez pocztę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O wyborze do uczestnictwa w plenerze zostaną poinformowani zaproszeniem.

Inne plenery:

Odbywają się w różnych miejscach świata, a termin jest wyznaczany zgodnie z potrzebą. Tematami pleneru są współczesne problemy ludzi, ważne wydarzenia na świecie. Uczestnictwo w plenerach jest darmowe i na zaproszenie organizatora. Uczestnictwo w plenerze jest darmowe i na zaproszenie organizatora. Osoby chętne mogą  zgłaszać się przez pocztę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O wyborze do uczestnictwa w plenerze uczestnicy zostaną poinformowani zaproszeniem.

Warsztaty:

W czasie pleneru można również przeżyć warsztaty ikonograficzne pod opieką doświadczonego ikonografa. Tu ilość osób, czas... jest uzgadniany zgodnie z wolą uczestnika warsztatu. Warsztaty są odpłatne.

 Więcej informacji w zakładce: Zasady