Elazar Drukuj E-mail

wspolnepatriarchaIII Międzynarodowy Plener Ikonograficzny „Eleos”

Kijów 17-30 listopada 2015 roku

Temat: „Migracja w Biblii”

W dniach od 17 do 30 listopada 2015 roku w Michajłowskim Monastyrze,  w samym centrum Kijowa, po raz kolejny zebrali się artyści  różnych krajów. Tym razem przybyli oni z Polski, Rosji i Ukrainy, by współtworzyć – zarówno poprzez swe dzieła jak i obecność  –  III Międzynarodowy Plener Ikonograficzny „Eleos”.

Artyści zainteresowani  ikonografią i sztuką sakralną spotkali się,  aby razem malować.  Choć nazwa plener kojarzy się z malowaniem widoków na świeżym powietrzu, w tym wypadku znaczy ona przede wszystkim spotkanie ludzi tworzących  swoje dzieła na jeden , ustalony wcześniej  i niejako przygotowany temat.

A temat  nie był  łatwy. Organizatorzy, odpowiadając na współczesne problemy świata, zadali uczestnikom rozważenie hasła: migracja. Uczestnicy poszukiwali więc odpowiedzi na pytanie o sens migracji,  odczytywali  jej dawne opisy znajdujące się w Biblii oraz dzielili się swoim współczesnym doświadczeniem  związanym z migracją.

Gorliwa praca i rozważanie tematu rozpoczęło się jak zawsze modlitwą i błogosławieństwem. W modlitewny charakter spotkania wprowadził  uczestników bp  Agapit, udzielając błogosławieństwa zebranym w Michajłowskiej Cerkwi artystom, przedstawicielom Ambasady  Polskiej  i dziennikarzom.

III Plener  został rozpoczęty. W kolejnych dniach  uczestnicy mieli możliwość  obecności na porannej liturgii w swoim obrządku. Z otwartością  przyjmowano każdego na liturgii także  w innych obrządkach. Wszyscy starali  się, by plener odbywał się w braterskiej atmosferze, pomimo różnic konfesyjnych. Zaczęła się  całodzienna  praca warsztatowa, przerywana  dyskusjami, sporami, poszukiwaniem, ale też niejednokrotnie żartami, śmiechem… Wszystko po to, by być razem! Wieczorami zaś wspólna międzywyznaniowa  modlitwa i rozważanie Biblii, poszukiwanie scen migracji, ich sensu… Czasem nawet spory i dysputy, łagodzone modlitwą „Ojcze Nasz” na zakończenie. Modlitwa była prowadzona przez różne kościoły, gdyż towarzyszył nam również pastor  luteranin z Donbasu.

W plenerze udział wzięli:

Michał Płoski (Polska)

Michał Wirtel (Polska)

Marta Wirtel (Polska)

Piotr Szymon Mańczak (Polska)

Anetta Pędzisz (Polska)

Eugeniusz Molski (Polska)

El’azar Hubert Kampa (Polska)

Serhyi Radkievich (Ukraina)

Oksana Radkievich (Ukraina)

Severyn Radkievich (Ukraina)

Dmytro Horditsa (Ukraina)

Anna Musat (Ukraina)

Jolanta Smok (Ukraina)

Valentin Novikov (Ukraina)

Vsyli Skrykuliak (Ukraina)

Iosif Bobentschik (Ukraina)

Vadim Tkacz (Ukraina)

Volodimir Yatsulchak - Ukraina

(w prawej części naszej strony można zobaczyć dzieła jakie wykonał uczestnik,  wraz  z ich opisem i przemyśleniami  o temacie pleneru  – wystarczy kliknąć fotografię uczestnika)

W czasie pleneru uczestnicy nie tylko pracowali, ale też mieli okazję do spotkań i zwiedzania różnych zakamarków Kijowa. Prócz zwiedzania  pobliskiego Majdanu Niezależności, gdzie wciąż pozostają ślady wydarzeń z przełomu 2013/2014 roku, pobliskich świątyń, placów, kijowskiej Sophi, uczestnicy wybrali się na wycieczkę do Muzeum Wojny w Kijowie. Mogli tam  obejrzeć wystawę stworzoną z wielu pozostałości po wojnach,  jak i  tę o wciąż trwającej cichej wojnie na wschodzie Ukrainy.

Odwiedzili również malowniczo położony nad Dnieprem Wydubycki Monastyr, gdzie  panowała wspaniała atmosfera sprzyjająca wyciszeniu  i refleksji , a przepełnione modlitwą i ikonami mury naprawdę dobrze wpłynęły na dalszą pracę malarzy.

dziennikarzeW międzyczasie w pracy ”przeszkadzały” nam również media. Zainteresowani tematem i wydarzeniem dziennikarze pojawiali się to z kamerami,  to z dyktafonami i pytaniami. Mediom bardzo dziękujemy za to zainteresowanie.

Duże poruszenie w naszym warsztacie wywołały  odwiedziny Skautów, którzy spotykają się na zajęciach w Michajłowskim Monastyrze. Z zainteresowaniem słuchali  jak powstaje ikona, czym się ją maluje.

bpsergiiOdwiedził nas też bp kościoła luterańskiego  Sergii Maszewski. Zafascynowała go praca wykonana na desce przywiezionej ze strefy wojny,  a która była częścią skrzyni na amunicję. Pracę tę wykonał Serhyi Radkiewicz z przeznaczeniem,  aby wróciła ona do 1 Brygady 30 Batalionu Zmechanizowanego Nowograd Wołyński i towarzyszyła żołnierzom. Pragnienie Serhyia zostało spełnione i dzieło zostało uroczyście przekazane żołnierzom.

Pod koniec pleneru poruszenie wśród uczestników wywołała wieść o tym, że spotkamy się z Patriarchą Kijowa i Całej  Ukrainy Filaretem. Czekaliśmy z niecierpliwością, a Patriarcha przyjął nas, udzielił każdemu uczestnikowi błogosławieństwa, wyraził swoją radość z naszej wspólnej pracy i spotkania. Od uczestników otrzymał ikonę Patriarchy Abrahama.

Jak to na końcu pleneru, uczestnicy zmęczeni,  ale też podekscytowani zbliżającą się poplenerową wystawą, spieszyli się by pokończyć dzieła, przygotować do nich opis.  Przy okazji znikało coraz więcej kawy i ciastek, o których uzupełnianie troszczyła się ekipa wolontariuszy Fundacji „Eleos-Ukraine” z Mariną (specjalistką od projektów i księgowości) na czele. Nigdy nam niczego nie zabrakło! Dziękujemy!

Plener zakończyliśmy wystawą w Domu Metropolity w Muzeum Kijowskiej Sophi – w samym centrum Kijowa. Relację z otwarcia wystawy możesz zobaczyć tu >>kliknij<<.

Odsłony: 3878