Elazar Drukuj E-mail

wawa 3grudnia2016

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa ikon

Szukam o Panie Twojego Oblicza (Ps.27).

Ikona a dialog Polsko – Ukraiński

3 grudnia 2016 r. – 12 lutego 2017 r.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
ul. Dziekania 1
 http://www.maw.art.pl.

 


Wystawa będzie przezentować fenomen plenerów ikonograficznych, na których od ośmiu lat spotykają się środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytworzyła się sieć kontaktów
i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej. Każdy z plenerów (Nowica, Zamłynie, Kijów) ma trochę inny charakter i odbywa się w innym, znaczącym dla relacji polsko - ukraińskich miejscu:

 

Od 2008 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy wraz z Bractwem Młodzieży Grekokatolickiej Sarepta
i Katedrą Sztuki Sakralnej Lwowskiej ASP, przy współpracy Katedry Ukrainistyki UW organizuje w Nowicy w Beskidzie Niskim plenery dla malarzy ikon. Przygotowując pierwszy plener dla malarzy ikon z Polski, Ukrainy, Słowacji, jego organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na wspólne źródła inspiracji twórców podejmujących u progu XXI w. tematykę sakralną. Był to swoisty eksperyment polegający na stworzeniu przestrzeni umożliwiającej spotkanie twórców wywodzących się z różnych konfesji, których łączy fascynacja ikoną. Każdego roku praca uczestników ogniskuje się  wokół jednego z wielkich tematów tradycji ikonowej zaczynając od Ikon Chrystusa i Bogurodzicy, przez Proroków, Apostołów
i Świętych, Przypowieści Biblijne aż do tegorocznej pracy nad ikonami czerpiącymi inspirację z Księgi Apokalipsy św. Jana. Z biegiem lat nowickie plenery przyjęły formę, która stanowi o ich wyjątkowym charakterze, a krąg osób zaangażowanych w ich realizację poszerzył się o historyków i krytyków sztuki, konserwatorów i architektów z Polski i Ukrainy.


Wypracowany w Nowicy model wspólnej pracy twórczej artystów pochodzących z różnych krajów został zaadaptowany w Zamłyniu na Ukrainie, gdzie plenery organizowane są w od 2011 r. we współpracy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Katedry Ukrainistyki UW i Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Plenery odbywają się w Centrum Integracji Zamłynia - ośrodku Caritas rzymskokatolickiej diecezji wołyńskiej. Tematyka plenerów na Wołyniu odnosi się do wielowiekowej, niekiedy dramatycznej polsko – ukraińskiej historii tych ziem, stara się odnajdywać
w tej historii momenty dobra i piękna, źródła siły i inspiracji dla przyszłości.

 zaproszenie wawa 3grudnia2016
W listopadzie 2014 r. w pierwszą rocznicę wybuchu protestów na Majdanie, odbył się pierwszy plener w Kijowie, którego ideą było, by powstałe ikony przekazać polskim i ukraińskim szpitalom, które zaangażowały się w ratowanie rannych z Majdanu. Plener odbywał się w Monastyrze Michaiłowskim - miejscu bardzo silnie zaangażowanym w wydarzenia Rewolucji Godności na Ukrainie i miał mocne odniesienie do współczesnych wydarzeń. Formuła tego pleneru, organizowanego przez kijowską fundację Eleos Ukraine, i Pracownię Ikon św. Łazarza również wywodzi się bezpośrednio
z doświadczenia plenerów w Nowicy i Zamłyniu. Plener kijowski odbywa się pod patronatem Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

 

Dokonując wyboru prac prezentowanych na wystawie w Warszawie, staramy się pokazać różnorodność interpretacji twórców wywodzących się wielu szkół i pracowni ikonograficznych. Obok prac „tradycyjnych” eksponujemy prace autorskie, które przemawiają poprzez współczesny język sztuki.

 

Zarówno Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów w Nowicy, jak i Międzynarodowy Plener Ikonopisania i Sztuki Sakralnej w Zamłyniu oraz Warsztaty w Kijowie to przede wszystkim spotkania, które służą poznaniu siebie nawzajem Polaków i Ukraińców, oraz podjęciu dialogu osób o bardzo różnym doświadczeniu życiowym, artystycznym i historycznym. To świadectwo, że budowanie wzajemnych relacji tak osobistych, jak i artystycznych jest możliwe i potrzebne, a jego efekty mogą mieć konkretny wymiar społeczny.

Odsłony: 15753