Elazar Drukuj E-mail

Kost MarokowychKOST’ MARKOVYCH (Ukraina, Lwów)


Urodzony w 1968 roku we Lwowie.
Absolwent Wydziału Malarstwa Monumentalnego Lwowskiego Państwowego Instytutu Malarstwa Stosowanego i Dekoracyjnego  (1993 r.).
Adiunkt Wydziału Malarstwa Sakralnego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.
Członek Związku Artystów Ukrainy, Ukraińskiego Związku Ikonopisarzy.
Od 1993 r.  głównie tworzy dzieła należące do gatunku malarstwa sakralnego: ikonografii, malarstwa ściennego, mozaiki.
Lider ikonograficznego zespołu „Fawor”, w składzie którego malował wnętrza ponad dziesięciu świątyń wUkrainie, Rumunii i Polsce.

  „Myśląc o tym, że ikony, wykonane na tym plenerze, przeznaczonesą dla szpitali, w których leczą rannych żołnierzy, i że miejscem tego wydarzenia jest klasztor, postanowiłem przedstawić na swych ikonach dwóchświętych mnichów-uzdrowicieli.Pierwszy z nich - Święty Agapit, z XI wieku,swoichmniszych uczynków dokonał w Kijowsko- PeczarskimKlasztorze. Stał  się sławnydzięki  cudownym uzdrowieniom chorych, których dokonywał  przez modlitwy i stosowanie  ziół .Wśród uzdrowionych był, między innymi,  książę Wołodymyr Monomach.Drugim przedstawionym mnichem – jest Święty Amfilohij, już z wieku XX,mnich innej wybitnej Ławry- Poczajowskiej. On nie tylko uzdrawiał chorych, ale zawsze modlił się za Ukrainę w ciężkich czasach okupacji sowieckiej, za co  był prześladowany przez ówczesny rząd.
   Świętych starców naswych ikonach postanowiłem zaprezentować jako pośredników w modlitwie za uzdrowienie przed ikonami Matki Boskiej. W ten sposób tworzy się dyptych: nadŚwiętymAgapitem przedstawiona jest Wielka Panagia, a nad ŚwiętymAmfilohijem - Poczajowska Ikona Matki Bożej.
   Niech modlitwy rannych żołnierzy i chorych, jak i modlitwy wszystkich ludzi, którzy pomagają i współczują ukraińskiej armii w walce o naszą wolność i godność, zostaną wysłuchane przezNaszego Pana!”

„Święty mnich Agapit, Uzdrowiciel Pieczerski”

85x25 cm, akryl na sklejce

 

„Święty mnich Amfilohij Poczajowski”

85x25 cm, akryl na sklejce

 

Odsłony: 2553