WITAJ

na stronie

Charytatywnego Sakralnego Warsztatu „ELEOS”

Greckie έλεος (eleos) –  to litość, miłosierdzie i zmiłowanie się. Przyjęliśmy taką nazwę, ponieważ u podstaw nasz plener ma właśnie czyny miłosierdzia.


synmarnotrawny

Plenerowa ikona w "Domu Marty i Marii"

 

24 maja 2016 roku, na terenie Instytutu Epidemiologii i Chorób Zakaźnych im. L.V. Hromashevsʹkoho, otwarto centrum duchowej pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób przewlekle chorych.

Jest to pierwsze w Kijowie takie miejsce, gdzie można uzyskać duchowe wsparcie będąc osobą chorą na HIV/ AIDS, przewlekłe zapalnie wątroby czy inne przewlekłe choroby.

Na „Domu Marty i Marii”, który będzie przystosowany do modlitwy i sprawowania liturgii przez wiele konfesji, umieszczono ikonę, która została namalowana w czasie III Międzynarodowego Pleneru Ikonograficznego w Kijowie. Tematem pleneru była migracja. Jakże bliski to temat dla osób chorych. Autorem ikony jest Pani Anetta Pędzisz z Polski.

Na ikonie został przedstawiony biblijny temat: „Powrót Syna Marnotrawnego”. Chrystus przytula powracającego wędrowca. Symbol ten jest niezwykle wymowny, kiedy okazuje się, że w nasze życie wkrada się choroba. W ramionach Chrystusa jesteśmy zawsze przyjęci, akceptowani i bezpieczni, bez względu na to kim w życiu jesteśmy i jakie popełniliśmy zło.  Mamy nadzieję, że obecność ikony wykonanej w czasie pleneru będzie owocowała wieloma odważnymi powrotami do Chrystusa.

damamrtyimariikon

Budowniczym i założycielom domu dziękujemy za tak zaszczytne miejsce dla dzieła powstałego w czasie naszych plenerowych spotkań.

 

 Więcej informacji na stronie Fundacji "Eleos-Ukraine"

http://eleos.com.ua/index.php/2016-03-09-13-52-08/news/item/1522-khrystyianskitserkvyukrainymoliatsiazaliudeiiakizhyvutzvil